Sin categoría

22 Març. Dia Mundial de l’Aigua 2020. Ara més que mai cal garantir el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament 

[Català]

Dia Mundial de l’Aigua 2020

Ara més que mai cal garantir

el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament

 

 • L’emergència sanitària provocada pel #COVID19 ha mostrat la manca de garantia de drets que acompanya el model de creixement econòmic actual 
 • Front al #COVID19, i sempre, l’Aigua i el Sanejament és un Dret Humà essencial per a la vida que mai no pot ser una mercaderia o un producte financer
 • La crisi sanitària ens torna a dir que la gestió del servei públic de l’Aigua ha de ser pública i democràtica, com ja ho feien la climàtica, l’ecològica i la social 

Davant la crisi sanitària del COVID-19 es fa palès que cal garantir el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (DHAS) de forma immediata i estructural, per tal de garantir unes condicions d’higiene adequades i establir mesures per pal·liar el contagi del virus.

Malauradament, aquesta crisi ens mostra que ens trobem lluny de la garantia del dret: la realitat de les famílies en estat de vulnerabilitat que han de viure en llars ocupades posa de manifest la situació que patim a Catalunya. En el que portem de confinament, tenim coneixement de 5 casos de famílies en estat de vulnerabilitat sense accés a l’aigua, on l’Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) ha hagut de denunciar o actuar

Davant el RDL 8/200, l’APE ha manifestat que es tracta d’una proposta de mínims absolutament insuficient. Tal i com reclamen desde l’Aliança, cal aturar els talls de subministrament i posar en marxa un protocol d’actuació on establir la instal·lació de comptadors solidaris i la gratuïtat del servei d’aigua per a famílies en situació de vulnerabilitat i professionals afectats per la crisi del COVID-19. Aplicar una moratòria no farà més que generar un deute il·legítim, en la majoria de casos contrets amb subministradores privades. 

Tanmateix, cal exigir que els costos relacionats amb el servei d’aigua i sanejament els paguin els operadors d’aigua. No pot ser que Aigües de Barcelona, operador més gran a Catalunya amb 3’5 M d’usuaris, assoleixi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) un benefici de 34M€ anuals de mitjana. Dels quals el 70% és per Agbar/SUEZ, el 15% per a la Caixa i el 15% per a finançament desconegut de l’AMB. Exigim una gestió pública i democràtica de l’Aigua. L’Aigua és un Dret Humà, no una mercaderia o un producte financer qualsevol, i cal que l’aigua pagui l’aigua enlloc de pagar altres coses. 

Els canons concessionals i els beneficis (a les empreses mixtes) no poden servir als Ajuntaments o Àrees Metropolitanes per a finançar altres despeses. Un Dret Humà no pot ser emprat per a oferir liquiditat a les caixes comunes de les administracions públiques i des d’allà fer front a qualsevol tipus de despesa ordinària o extraordinària.

Fa 10 anys, l’any 2010 l’Assemblea de les Nacions Unides va reconèixer ll’Aigua i el Sanejament com un Dret Humà. Tot i així, a dia d’avui cap llei ho recull com a tal. Tot al contrari, el model de gestió imperant a Catalunya es basa en una gestió privada i mercantil, de la qual s’espera que compleixi el dret sempre i quan li sigui rendible i no afecti als beneficis de les empreses. 

Tanmateix, a Catalunya 27 municipis han recuperat la gestió pública de l’aigua des que es va declarar l’aigua i el sanejament com a Dret Humà. Entre ells Terrassa, que ens demostra que només recuperant el control i la gestió des de lo públic, així com integrant a la ciutadania en models que permetin la co-creació i participació,es podrà acomplir el DHAS amb garanties per a totes les famílies i per a qualsevol situació i emergència que pugui succeir en un futur.

Calen models de gestió pública i democràtica que integrin els drets humans de forma interseccional, creuant amb tots els factors de risc de la població. Cal recuperar tot el coneixement de l’aigua i posar-lo en mans i al servei de la ciutadania, no pas al servei d’accionistes privats. Ciutats importants de Catalunya com Girona, Berga, Ripollet i Sant Cugat, ja treballen en aquesta direcció.

Aquest Dia Mundial de l’Aigua no podem obviar el greu context general amb què ens trobem. El COVID19 s’escampa pel planeta provocant una pandemia i col·lapsant els serveis públics de salut. La crisi sanitària ens demostra que el món i l’economia consumista poden aturar-se.

Però malauradament no actuem de la mateixa manera davant l’emergència climàtica i ecològica. Aquestes dues son assumides per tothom però des dels governs no es prenen mesures valentes. Ara que haurem de reiniciar el sistema, salvarem les persones? Aquest sistema cau com un castell de cartes i és el moment d’implementar mesures que puguin garantir els drets a tothom. Que aquesta nova crisi no la paguem els de sempre #PlandeChoqueSocial 

[Castellano]

Día Mundial del Agua 2.020

Ahora más que nunca es necesario garantizar

el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento

  • La emergencia sanitaria provocada por el #COVID19 ha mostrado la falta de garantía de derechos que acompañan el modelo de crecimiento económico actual. 
  • Ante el #COVID19, y siempre, el Agua y el Saneamiento son un Derecho Humano esencial para la vida que nunca puede ser una mercancía o un producto financiero.
  • La crisis sanitaria nos vuelve a decir que la gestión del servicio público del Agua tiene que ser pública y democrática, como ja lo hacían la climática, la ecológica y la social.

  Ante la crisis sanitaria del COVID-19 se ha puesto en relieve que es necesario garantizar el Derecho Humano al Agua i el Saneamiento de forma inmediata y estructural, para garantizar una condiciones de higiene adecuadas y establecer medidas para paliar el contagio del virus.

  Desgraciadamente, esta crisis nos muestra que nos encontramos lejos de la garantía del derecho: la realidad de familias en estado de vulnerabilidad que tienen que vivir en hogares ocupados pone de manifiesto la situación que sufrimos en Catalunya. En la que llevamos de confinamiento, tenemos conocimientos de 5 casos de familia en estado de vulnerabilidad sin acceso al agua, donde la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha tenido que denunciar o actuar.

  Ante el RDL 8/2000, l’APE ha manifestado que se trata de una propuesta de mínimos absolutamente insuficiente. Tal y como reclaman desde la Alianza, es necesario parar los cortes de suministro y poner en marcha un protocolo de actuación donde establecer la instalación de contadores solidarios y la gratuidad del servicio de agua para familias en situación de vulnerabilidad y profesionales afectados por la crisis del COVID-19. Aplicar una moratoria no hará más que generar una deuda ilegítima, en la mayoría de casos contraídos con suministradoras privadas.

  Sin embargo, es necesario exigir que los costes relacionados con el servicio de agua y saneamiento los paguen los operadores de agua. No puede ser que Aguas de Barcelona, operador más grande en Catalunya con 3,5 M de usuarios, alcance en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) un beneficio de 34M€ anuales de media. De los cuales el 70% es para Agbar/Suez, el 15% para la Caixa y el 15% para la financiación desconocido de la AMB. Exigimos una gestión pública y democrática del Agua. El Agua es un Derecho Humano, no una mercancía o producto financiero cualquiera, y es necesario que el agua pague el agua en lugar de pagar otras cosas.

  Los cánones concesionales y los beneficios (en las empresas mixtas) no pueden servir a los Ayuntamientos o Áreas Metropolitanas a financiar otros gastos. Un Derecho Humano no puede ser empleado para ofrecer liquidad a las cajas comunes de las administraciones públicas y desde allí hacer frente a cualquier tipo de gasto ordinario o extraordinario.

  Hace 10 años, el año 2.010 la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció el Agua y el Saneamiento como un Derecho Humano. Así mismo, a día de hoy ninguna ley lo recoge como tal. Todo lo contrario, el modelo de gestión imperante en Catalunya se basa en una gestión privada y mercantil, de la cual se espera que cumpla el derecho siempre y cuando le sea rentable y no afecte los intereses de las empresas.

  Sin embargo, en Catalunya 27 municipios han recuperado la gestión pública del agua desde que se declaró el agua y el saneamiento como un Derecho Humano. Entre los cuales Terrassa, que nos demuestra que sólo recuperando el control y la gestión de los público, así como integrando a la ciudadanía en modelos que permitan la co-creación y participación, se podrá cumplir el DHAS con garantías para todas las familias y para cualquier situación y emergencia que pueda suceder en un futuro.

  Son necesarios modelos de gestión pública y democrática que integran los derechos humanos de forma interseccional, cruzando con todos los factores de riesgo de la población. Hace falta recuperar todo el conocimiento del agua y ponerlo en manos y al servicio de la ciudadanía, no para el servicio de accionistas privados. Ciudades importantes de Catalunya como Girona, Berga, Ripollet y Sant Cugat, ya trabajan en esta dirección.

  Este Día Mundial del Agua no podemos obviar el grave contexto general con el que nos encontramos. El COVID-19 se esparce por el planeta provocando una pandemia y colapsando los servicios públicos de salud. La crisis sanitaria nos demuestra que el mundo y la economía consumista pueden pararse.

  Sin embargo desgraciadamente no actuamos de la misma manera ante la emergencia climática y ecológica. Estas dos son asumidas por todo el mundo pero desde los gobiernos no se toman medidas valientes. Ara que deberemos reiniciar el sistema, salvaremos las personas? Este sistema cae como un castillo de cartas y es el momento de implementar medidas que puedan garantizar los derechos a todo el mundo. Qué esta nueva crisis no la paguen los de siempre #PlandeChoqueSocial.

   

Article anterior

Una juez afirma que la gestión del agua en Blanes antepuso el interés privado al público. Los responsables de la sociedad mixta “beneficiaron” a la empresa y adjudicaron un millón en contratos a dedo

Següent article

22 de Marzo. 20.00H Dia Mundial del Agua. "Aigua Tèrbola: El negoci d'Agbar a Mèxic" (Agua Túrbia: El negocio de Agbar en México). #FestivalOnlineDDHH