Manifestos

El Govern de la Generalitat es ven el país i regala els impostos de l’aigua a @agbar

El Govern de la Generalitat es ven el país i regala els impostos de l’aigua a Agbar

La viabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua en greu risc

El cost total de l’operació serà de 1.600 M€ que haurà de pagar la ciutadania

La Generalitat vol cedir a l’Àrea metropolitana de Barcelona (AMB) el control del Cànon de l’aigua que tots paguem amb el nostre rebut, a canvi de 800 M€ que li entregaria l’entitat metropolitana. Però aquest impost no quedaria en mans públiques com qualsevol altre sinó que estaria en poder d’AGBAR, que és qui controla realment l’aigua a l’AMB. De fet AGBAR ja ha creat una filial per emetre bons a compte dels ingressos futurs del Cànon, ampliant el cost de l’operació degut als costos financers dels bons.

Tal i com va avançar Aigua és Vida el Govern de la Generalitat va llançar un decret que era tota una cortina de fum, dient que pretenia ingressar 800 M€ per la gestió de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El que realment farà el decret és entregar els ingressos del principal impost de l’aigua a la multinacional Agbar. Aquesta operació posarà en greu risc la viabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’agent regulador de l’aigua a Catalunya, que des de la seva creació es finança majoritàriament amb aquest cànon, és a dir, tota una venda de les famoses “estructures d’estat”.

El detall de l’operació: repagament d’infraestructures, risc a l’ACA, i endeutament milionari

Davant la votació d’aquest decret el 10 de juliol al Parlament, ahir mateix des de la plataforma Aigua és Vida vam llençar una bateria de preguntes a totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya. Aquests són els temes de fons que s’hi recullen:

  • Els 800 M€ que entregarà l’AMB es donaran a compte de la cessió de diferents infraestructures pel sanejament de l’Aigua i de la seva explotació, que passaran a mans de la Generalitat. Però gran part d’aquestes infraestructures ja van ser pagades amb fons de cohesió europeu que no cal retornar i la resta, pràcticament, ja han estat pagats per la ciutadania en anys anteriors. És a dir, els veïns i veïnes de l’AMB pagaran per segona vegada unes instal·lacions ja amortitzades, tota una estafa a l’economia familiar i als comptes públics.
  • L’ACA perdrà més d’un terç del seu finançament anual, ja que les xifres d’on parteix la negociació per al retorn d’aquest crèdit a l’AMB son de 150 M€/any. El pressupost actual de l’ACA és de 416 M€, cosa que significa que amb 150 M€ menys haurà de fer front a les seves obligacions de pagament de personal, planificació hidrològica, mesures de seguiment i control de la qualitat de l’aigua, sanejament, mesures per a l’acompliment de la Directiva Marc de l’Aigua, etc. D’altra banda, cal destacar que encara serà més inviable la seva missió si aquest model s’extrapola a la resta de conques i/o sistemes de Catalunya. Aquesta operació, doncs, suposa el desmantellament de l’ACA com a administració responsable de gestionar i planificar el cicle de l’aigua amb una visió integradora dels ecosistemes aquàtics de Catalunya.
  • Finalment, els 800M€ en bons a 30 anys que emetrà Agbar per pagar aquesta operació, generaran de l’ordre d’uns 800 M€ addicionals en concepte d’interessos financers que pagarem tots i totes. És a dir, haurem de pagar 800 M€ més, que en comptes de convertir-se en inversions en el cicle integral de l’aigua a tot Catalunya, el destí actual que l’ACA dóna al Cànon, seran guanys d’inversors especulatius.

El Govern de la Generalitat pretén obligar la ciutadania a pagar 1600 M€, la meitat a inversors especulatius, a canvi de la venda dels actius públics de sanejament, d’augmentar l’endeutament, de la pèrdua de la capacitat inversora en la gestió de l’aigua arreu del territori català, i en definitiva, de l’obtenció d’un pitjor servei a un cost polític, econòmic, social i ambiental inacceptable. En aquesta operació hi perdem tots, fins i tot la pròpia Generalitat, i només hi guanya un actor, Agbar, multinacional francesa SUEZ i participada amb un 24% per la Caixa.

Article anterior

. @agbar crea una filial para emitir los bonos para el AMB

Següent article

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya se vende el país y regala los impuestos del agua a @agbar

3 Comentaris

  1. […] La plataforma Aigua és Vida, formada per associacions socials, veïnals, sindicals, ecologistes i de cooperació per una gestió no mercantil de l’aigua a Catalunya, va denunciar, en un article el passat 3 de juliol, que el Govern de la Generalitat vol cedir a l’Àrea metropolitana de Barcelona (AMB) el control del Cànon de l’aigua que tots paguem amb el nostre rebut, a canvi de 800 M€ que li entregaria l’entitat metropolitana. Pel seu interès el publiquem a continuació, o seguint aquest enllaç, el podeu veure directament en el seu bloc: El Govern de la Generalitat es ven el país i regala els impostos de l’aigua a @agbar. […]

  2. […] El Govern de la Generalitat es ven el país i regala els impostos de l’aigua a Agbar. La viabilita… […]

  3. […] Trobareu més informació d’aquesta operació financera que perjudica clarament a l’interès públic en aquest comunicat de la Plataforma Aigua és vida. […]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *