Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB)

Comunicat – L’Àrea Metropolitana de Barcelona ens estafa

[cast debajo]

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ens estafa

Els ciutadans i les ciutadanes de la regió metropolitana de Barcelona haurem de pagar 190 milions d’euros a AGBAR per rebre el mateix servei

En un fet sense precedents, AGBAR cobrarà per adquirir la concessió d’un servei en comptes de pagar, és més, cobrarà per fer el mateix servei que ja feia, cobrarà pel valor d’uns actius que ja han estat amortitzats, i el que encara és més greu, cobrarà per prestar un servei que operava il·legítimament. És a dir, serem els ciutadans i les ciutadanes qui haurem de pagar aquest despropòsit promogut per aquells que, en teoria, vetllen per l’interès general de la ciutadania.

El passat 6 de novembre el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar l’establiment d’un servei públic del cicle integral de l’aigua mitjançant una societat de capital mixt (SEM) formada per la pròpia AMB (15%) i AGBAR (85%).

Aquesta empresa mixta té un capital social valorat amb 337M€ que prové, per una banda, de l’AMB (50,55M€) a través dels actius de l’empresa pública EMSSA (Empresa Metropolitana de Sanejament SA). I per l’altre d’AGBAR (286,45 M€), que representa el 60% dels seus actius totals (476M€), el 40% restant (190M€) seran adquirits per la pròpia empresa mixta un cop constituïda. És a dir, AGBAR cobrarà 190M€ per fer el mateix servei que ja feia fins ara. 

No hem d’oblidar que en 17 dels 23 municipis de la regió metropolitana on operarà aquesta nova empresa mixta AGBAR hi opera sense concessió. L’AMB al·lega que existeix una concessió “de facto” des de 1983 però en cap cas s’ha presentat la documentació pertinent que ho avali. Sobta, encara més, que no s’hagi contemplat cap amortització dels actius que portem pagant tots el ciutadans, com a mínim, els últims 39 anys; o molts més, doncs hi ha instal·lacions que portem pagant-les des de fa 145 anys. És a dir, pagarem per uns actius que han estat amortitzats, que a dia d’avui ja són patrimoni de tots els ciutadans i ciutadanes. 

A tot això, no s’ha produït cap peritatge extern dels actius aportats per AGBAR, es renoven totes les concessions als 23 municipis per 35 anys més i s’envaeixen competències de la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Aigua i els municipis.

I tot aquest despropòsit l’AMB el fa a dit, a través d’una adjudicació directe a AGBAR sense cap procés públic de licitació, obviant el principi de lliure concurrència i mostrant una negligència absoluta en la defensa dels interessos públics, dels ciutadans i ciutadanes usuàries del servei, i posa en dubte la pròpia AMB com a valedora dels mateixos.

Per tot això la Plataforma Aigua és vida vam presentar al·legacions a aquest lamentable procés que van ser desestimades, però la gravetat de la situació és tan alarmant que hem presentat un recurs de reposició perquè l’AMB reconsideri la seva decisió.

– Podeu consultar aquí les al·legacions presentades

– Podeu consultar aquí el recurs de reposició presentat

Per més informació:

Email: aiguaesvida@gmail.com

 

[cast]

El Área Metropolitana de Barcelona nos estafa

Los ciudadanos y las ciudadanas de la región metropolitana de Barcelona tendremos que pagar 190 millones de euros a AGBAR para recibir el mismo servicio

En un hecho sin precedentes, AGBAR cobrará para adquirir la concesión de un servicio en vez de pagar, es más, cobrará para hacer el mismo servicio que ya hacía, cobrará por el valor de unos activos que ya han sido amortizados, y lo que todavía es más grave, cobrará para prestar un servicio que operaba ilegítimamente. Es decir, seremos los ciudadanos y las ciudadanas quién tendremos que pagar este despropósito promovido por aquellos que, en teoría, velan por el interés general de la ciudadanía.

El pasado 6 de noviembre el Consejo Metropolitano del área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó el establecimiento de un servicio público del ciclo integral del agua mediante una sociedad de capital mixto (SEM) formada por la propia AMB (15%) y AGBAR (85%).

Esta empresa mixta tiene un capital social valorado con 337M€ que proviene, por un lado del AMB (50,55M€) a través de los activos de la empresa pública EMSSA (Empresa Metropolitana de Saneamiento SANO). Y por el otro de AGBAR (286,45 M€) , que representa el 60% de sus activos totales (476M€). El 40% restante (190M€) serán adquiridos por la propia empresa mixta una vez constituida. Es decir, AGBAR cobrará 190M€ por hacer el mismo servicios que ya hacía hasta ahora.

No tenemos que olvidar que en 17 de los 23 municipios de la región metropolitana donde operará esta nueva empresa mixta, AGBAR opera sin concesión. El AMB alega que existe una concesión “de facto” desde 1983 pero en ningún caso ha presentado la documentación pertinente que lo avale. Sorprende todavía más que no se haya contemplado ninguna amortización de los activos que venimos pagando todos los ciudadanos como mínimo durante los últimos 39 años (pues hay instalaciones que venimos pagándolas desde hace 145 años). Es decir, pagaremos por unos activos que han sido amortizados, que a día de hoy ya son patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas.

A todo esto, no se ha producido ninguna peritación externa de los activos aportados por AGBAR, se renuevan todas las concesiones a los 23 municipios por 35 años más y se invaden competencias de la Generalitat, la Agencia Catalana del Agua y los municipios.

Y todo este despropósito el AMB lo hace a dedo, a través de una adjudicación directa a AGBAR sin ningún proceso público de licitación, obviando el principio de libre concurrencia y mostrando una negligencia absoluta en la defensa de los intereses públicos, de los ciudadanos y ciudadanas usuarias del servicio, y pone en entredicho la propia AMB como valedora de los mismos.

Por todo ello, la Plataforma Aigua és Vida presentó alegaciones a este lamentable proceso que fueron desestimadas, pero la gravedad de la situación es tan alarmante que hemos presentado un recurso de reposición para que el AMB reconsidere su decisión.

– Podéis consultar aquí las alegaciones presentadas

– Podéis consultar aquí el recurso de reposición presentado

Para más información:

Email: aiguaesvida@gmail.com

 

Article anterior

Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad recurre la Orden de Autorización de las nuevas tarifas del servicio de agua potable en Murcia

Següent article

La tarifa de l'aigua a Barcelona haurà pujat un 25% aquest any

4 Comentaris

  1. […] va aprovar-la el passat 6 de novembre, després d’haver desestimat desenes d’al·legacions i recursos de reposició presentats des de la Plataforma Aigua és vida i també des d’altres institucions. Esgotada la […]

  2. 25 febrer, 2013 en 6:25 pm

    […] va aprovar-la el passat 6 de novembre, després d’haver desestimat desenes d’al·legacions i recursos de reposició presentats des de la Plataforma Aigua és vida i també des d’altres institucions. Esgotada la […]

  3. […] AMB la aprobó el pasado 6 de noviembre, después de haber desestimado decenas de alegaciones y recursos de reposición presentados desde la Plataforma Agua es vida y también desde otras instituciones. Agotada la vía […]

  4. […] va aprovar-la el passat 6 de novembre, després d’haver desestimat desenes d’al·legacions i recursos de reposició presentats des de la Plataforma Aigua és vida i també des d’altres institucions. Esgotada la […]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *