Manifestos

Comunicat – Les entitats socials denuncien que el Fons de Subministraments Social anunciat pel Govern català com a resposta a la pobresa energètica és clarament insuficient

Enfront de la proposta del Govern de la creació d’un fons econòmic per solucionar la pobresa energètica, les entitats socials presenten un conjunt de mesures urgents i necessàries que permetin eradicar aquesta problemàtica amb garanties.

Les organitzacions que formen part de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, les entitats integrades a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i les organitzacions sindicals com CCOO i UGT de Catalunya han presentat avui un conjunt de mesures que tenen com a objectiu lluitar contra la pobresa energètica d’una manera estructural atès que les mesures presentades pel Govern català són clarament insuficients. Denuncien també la deslleialtat del Govern de la Generalitat anunciant una mesura com el Fons de Subministraments a esquenes i sense convocar la Taula de Pobresa Energètica, òrgan promogut pel Parlament de Catalunya amb l’objectiu de millorar les respostes a aquest fenomen social.

El govern fa un pas més en desoir les demandes de les organitzacions ciutadanes que reclamen l’aplicació de mesures efectives que donin resposta a les més de 320.000 famílies que no poden cobrir subministres bàsics com el gas i la llum. Situacions dramàtiques que es viuen en paral·lel a l’increment dels beneficis estratosfèrics de les empreses subministradores: Endesa va obtenir 579 milions d’euros el primer semestre de 2014 del seu negoci a Espanya i Portugal, Gas Natural va guanyar 676 milions d’euros de la venda de gas a España el primer semestre de 2014 i Agbar va ingressar 432 milions d’euros al 2012.

No es pot obviar que aquestes empreses tenen una influència clau en la configuració de les tarifes. En el cas elèctric la situació sobrepassa qualsevol lògica: de gener de 2013 a febrer de 2014 la part fixa del rebut va passar del 35% al 60%, assegurant un major nivell d’ingressos a les empreses.

Malgrat aquest escàndol el Govern català defensa mesures com la creació del Fons econòmic que, mitjançant el traspàs de diners públics a mans privades, segueixen garantint els beneficis multimilionaris d’aquestes empreses. I, d’aquesta manera, es buiden els fons públics destinats a resoldre altres reptes i necessitats socials.

Enfront d’aquest context d’emergència social, les entitats socials reclamem al Govern que faci una aposta ferma i decidida exigint a les empreses subministradores que es facin responsables de l’assumpció de les factures i rebuts impagats.

Considerem que les següents mesures d’urgència per resoldre la situació de pobresa energètica apressant d’aquest hivern ja haurien d’estar en funcionament:

  • Aplicar el principi de precaució pel qual les empreses no podran tallar el subministrament sense el vist i plau dels Serveis Socials.
  • Transparència en els talls, informació pública detallada i municipal recollida a l’IDESCAT. Perquè si no visualitzem la situació no visualitzem la solució.
  • Agilitzar els tràmits mitjançant l’aplicació de mecanismes d’urgència.
  • Impulsar una campanya de comunicació per informar de totes les mesures adoptades per tots els actors tant a les famílies vulnerables com als Serveis Socials. Per exemple, a través dels rebuts i cartes de notificació de retràs en el pagament.

Per altra banda, la garantia que s’engeguen les mesures imprescindibles per assolir un model de prestació de subministraments bàsics que garanteixi el seu accés universal a totes les persones correspondrà a un organisme públic de nova creació, que impulsarà mesures preventives i correctives i vetllarà pel compliment pel qual les empreses subministradores es responsabilitzen de les factures impagades. Aquest nou organisme públic hauria d’entrar en funcionament aquest novembre i:

  • D’aquest organisme dependrà el Fons amb el qual les empreses faran front a les factures impagades, i un Consell Assessor i de control que desenvoluparà tasques d’assessorament, formulació de propostes d’actuació i l’elaboració d’informes de temes que afecten a l’àmbit de la política energètica. Estarà format pels grups d’interès que avui conformen la Taula de la Pobresa Energètica així com per altres entitats directament relacionades amb la problemàtica.
  • El Fons ha de tenir vocació temporal amb un horitzó 2014-2015 com a mesura d’urgència temporal ja que l’única via per donar resposta a la situació actual de pobresa energètica estructural (la pateix un 10% de la població) és mitjançant l’aplicació de mesures estructurals.

Aquestes ajudes d’urgència seran proporcionals als ingressos familiars i prendran com a referència la taula de consums bàsics treballada per la Taula[i] així com el llindar de Renda de Suficiència proposat per les entitats i moviments socials[ii].

[i] Consums bàsics:  https://www.aiguaesvida.org/wp-content/uploads/2014/11/taula-de-necessitats-de-subministraments-aigua-electricitat-i-gas1.pdf

[ii] Llindar de renda: http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/comunicat_pobresa_energetica_versio_def.pdf.

Article anterior

Roda de Premsa Pobresa Energètica demà a les 09:45 a la CONFAVC

Següent article

"El proceso de renovación de la política de aguas en el Estado español resulta frustrante"

4 Comentaris

  1. […] [i] Consums bàsics:  https://plataformaaiguaesvida.files.wordpress.com/2014/11/taula-de-necessitats-de-subministraments-aigua-electricitat-i-gas.pdf […]

  2. […] Aquestes ajudes d’urgència seran proporcionals als ingressos familiars i prendran com a referència la taula de consums bàsics treballada per la Taula[i] així com el llindar de Renda de Suficiència proposat per les entitats i moviments socials[ii]. […]

  3. […] ingressos familiars i prendran com a referència la taula de consums bàsics treballada per la Taula[i] així com el llindar de Renda de Suficiència proposat per les entitats i moviments […]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *