Manifestos

Comunicat: l’estafa econòmica dels comptadors d’@agbar

2,9 milions de persones patim l’estafa econòmica dels comptadors d’aigua de MUSA – Aqualogy, empresa del grup AGBAR

El 70% del que paguem serien beneficis directes, 30 M d’€

La plataforma Aigua és Vida presenta un informe en el que denuncia la situació de vulnerabilitat que vivim la ciutadania abastida per la Societat d’Economia Mixta (15% pública, 15% La Caixa i 70% AGBAR) pel que fa als comptadors d’aigua. El marc legal sota el qual es regulen i l’opacitat i posició d’abús del Grup AGBAR fan que avui estiguem pagant uns sobrecostos clarament injustificats.

Tal i com s’explicita en el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua, cada abonat ha de tenir un equip de mesura i un contracte de manteniment associat, i per fer-ho cal acudir al mercat. Tanmateix, a la pràctica només hi ha una empresa oferint aquest servei, MUSA-Aqualogy, empresa del mateix grup AGBAR, que opera en un monopoli de facto utilitzant diverses estratègies:

– Al contractar un nou servei d’aigua o canviar-ne la titularitat arriba una carta de l’empresa d’aigües (controlada per AGBAR) amb el contracte de subministrament i al seu costat arriba una carta de MUSA amb el contracte de l’equip de mesura, vulnerant les opcions d’altres actors del lliure mercat.

– Al fer això s’està produint una violació de les lleis de protecció de dades personals.

– Si alguna altra empresa que ofereixi el servei de lloguer + manteniment del comptador es volgués anunciar públicament cal que escrigui a atencioalclient@agbar.es, creant un conflicte d’interessos evident.

– En cas que algú vulgui comprar pel seu compte el comptador d’aigua es trobarà amb què el llistat d’equips de mesura oficialment homologats per la SEM són pràcticament impossibles de trobar a Barcelona i Àrea Metropolitana. Com pot ser que en un lliure mercat no es puguin trobar amb facilitat els comptadors que estan obligats a tenir 2,9 milions de persones?

D’aquesta manera es creen les condicions necessàries per garantir el monopoli. Per si això fos poc a més a més ens trobem que l’exigència del contracte de manteniment és falsa i irreal, ja que totes les operacions de precintat, desprecintat i d’altres associades a l’equip de mesura les realitza per llei AGBAR. Aleshores, què fa l’empresa encarregada del manteniment, MUSA? De quin personal disposa –i per a fer quines tasques? Quina justificació tenen les seves tarifes?

Impacte econòmic

El fet d’externalitzar el comptador permet al grup AGBAR facturar de manera independent els serveis associats al comptador, així com no haver de respondre dels costos del servei, ja que és una oferta feta en el marc de la “lliure competència”.

D’acord amb els preus oficials de MUSA-Aqualogy, el cost mig de tenir un comptador està en els 30€/any, independentment de si s’opta per una modalitat de lloguer o per una modalitat de compra, a més del manteniment que va incorporat en els dos casos. Una comparativa d’aquests costos amb els d’altres municipis on la gestió de l’aigua és pública i el comptador d’aigua està incorporat a la tarifa del servei revela que estem pagant entre 3 i 4 vegades més.

Tenint en compte que per aquest 2014 la SEM preveu 1.442.776 contractes d’aigua, els ingressos del grup AGBAR associats als comptadors són de 43M d’€, dels quals 18,6M d’€ correspondrien a un manteniment inexistent. Al comparar de nou aquests valors amb els casos de gestió pública es dedueix que existiria un marge de benefici per al Grup AGBAR de 30M d’€, un 70% del cost total.

Per tant, estem pagant uns costos clarament sobredimensionats i injustificats per un servei falsament externalitzat i que en el cas del manteniment ni tant sols existeix.

Davant d’aquests fets, des de la Plataforma Aigua és Vida denunciem aquests fets i reclamem:

Que la Societat d’Economia Mixta es faci càrrec de les seves responsabilitats i assumeixi la propietat pública dels equips de mesura. En cas que decideixi estudiar les diferents possibilitats, que obri un concurs públic en igualtat de condicions per a tots els actors i on s’hi reflexin els costos reals.

Que s’aturi d’immediat la vulneració de la llei de protecció de dades personals, a través de la qual MUSA accedeix a la base de dades de la SEM per poder enviar les seves ofertes.

Que els costos de manteniment, lectura i reposició dels equips de mesura s’integrin en la tarifa del servei, prèvia justificació de la seva existència i valor.

Així mateix presentarem l’informe a l’Autoritat Catalana de la Competència per a que actuï si ho estima oportú.

Enllaç: informe comptadors de MUSA.

Plataforma Aigua és Vida: WebTwitterFacebook

Article anterior

Escrit de CATAC sobre el procés de privatització del Canon de l'Aigua

Següent article

Comunicado: La estafa económica de los contadores de @Agbar

1 Comentari

  1. Alex
    17 desembre, 2014 en 12:30 am

    I a més, us recomano que demaneu la revisió del vostre comptador. A mi me’l van canviar per un de nou, que en fer-li una prova, va resultar que marcava un 14% de més. La prova consisteix en deixar anar 100 litres que compta un comptador suplementari i mirant el que marca el comptador normal. En el meu cas, la relació va ser de 100 a 114 litres. #AgbarEstafa