Aigua PúblicaBesós i MaresmecomunicatsMollet del VallèsRemunicipalització

[Comunicat] Proposta de l’ @ajMollet de mantenir el model de gestió aigua privada en un procés gens trasparent

logotTAM_MpF

 

El model actual de gestió de l’aigua a Mollet és privat

gestionat per l’empresa privada Sorea (Grup multinacional AGBAR-Suez)

El 80% de catalanes i catalans consideren que la gestió pública és millor

El preu de l’aigua Mollet (gestió privada) és més car

que a Montornès del Vallès (pública)

Cal fer una Simulació de Liquidació de l’actual concessió

signada per ambdues parts

El passat 19 de desembre se’ns va presentar un informe de Conclusions sobre la gestió del servei municipal de l’aigua de Mollet després de no convocar la Comissió de Seguiment del Servei d’Aigua de Mollet des de feia més d’un any i no haver respost un informe de la Taula de l’Aigua de Mollet (novembre 2.018) que sol·licita aclarir dubtes sobre les dades econòmiques que se’ns varen presentar del servei municipal d’aigua.

La Taula de l’Aigua de Mollet i Mollet pel Futur al respecte volem manifestar que a Catalunya 8 de cada 10 catalanes consideren que la gestió pública de l’aigua és millor que la privada per garantir-ne un preu raonable, un repartiment equitatiu i un ús ambientalment responsable.

Els models de subministrament de gestió pública tenen millors preus. Per exemple, el preu total a Montornès del Vallès amb un model públic és de 1,448 € metre cúbic, mentre que a Mollet del Vallès amb un privat és de 1,496 € metre cúbic. Respecte a les dades de preus presentades tenim dubtes. Estem analitzant les dades de preus de l’Observatori de Preus de l’Agència Catalana de l’Aigua i no ens surten com les de l’informe. Hem tramès una petició d’informació a l’Agència Catalana de l’Aigua, així com també la demanem a l’Ajuntament de Mollet. Volem que ens esclareixin quin mètode de càlcul i quines dades exactes fa servir per determinar els preus exposats a l’informe

La Taula de l’Aigua de Mollet considera que la gestió ha de ser pública, és a dir directe, per tot tipus de motius: ideològics, de més excel·lència del servei en eficàcia, eficiència, acompliment dels principis del Drets Humans i respecte al medi ambient.

Remunicipalitzar l’aigua significaria aconseguir una gestió pública i democràtica. Una gestió directe que respecti tots els principis del Dret Humà a l’aigua: No discriminació i igualtat de gènere, Participació activa, lliure i significativa, Accés a la informació, Transparència i rendició de comptes i Sostenibilitat ambiental. Cal fer fora de la gestió d’un bé comú com l’aigua el negoci oligopolític de les multinacionals.

Sorea és 100% de la multinacional AGBAR i aquesta és 100% de SUEZ. SUEZ es vol vendre a Agbar i, per tant, a SOREA. No pot ser que qui gestiona el Dret Humà com l’aigua a Mollet ho decideixin els mercats financers. Tal com han informat diversos mitjans de comunicació Sorea i Agbar estan esquitxades en el cas del 3%, relatiu al finançament irregular de partits. Així com en molts altres lamentables casos.

Considerem que la Comissió de seguiment del servei públic d’aigua pot evolucionar cap l’Observatori de l’Aigua a Mollet. Amb l’objectiu que el servei compleixi tots els requisits dels principis del Dret Humà a l’Aigua i la societat pugui col·laborar en la fita d’aconseguir un millor servei d’aigua per a Mollet. Espai on els gestors estessin encantats de rendir comptes d’un excel·lent servei. El seguiment i control es poden fer a partir d’uns indicadors que la mateixa Comissió o Observatori en el millor dels casos hauria de decidir.

Considerem que és important fer les inversions apuntades pels serveis tècnics. Aconseguir recuperar noves fonts d’abastament pròpies i arribar al màxim de rendibilitat de la xarxa són clau per a enfrontar-se a l’emergència climàtica. Així mateix, cal canviar les canonades que són de fibrociment per qüestions normatives i de salut per a les persones. Caldrà, mitjançant els processos polítics i administratius que un servei públic requereix, licitar i atorgar a qui millor condicions tècniques, econòmiques, qualitat, etc. ofereixi i decidir la prioritat i com s’escalonen aquestes inversions en el temps.

Tal com apunta l’Anàlisi jurídic presentat necessitem un període de transició per al model que un 80% de la ciutadania pensa que és més solvent. Noves o modificacions de lleis al Congrés dels Diputats hauran d’anul·lar les barreres creades pels models neoliberals per tal de dificultar la gestió pública dels serveis més bàsics.

Per tot plegat, i perquè ja no som a temps de recuperar el servei respectant els processos administratius, tot i el currículum ple de irregularitats i per les dificultats que aquesta multinacional posa als processos decidits democràticament de revertir el servei, considerem que s’hauria de prorrogar el servei privat actual com a màxim dos anys. Amb un plec de condicions molt exigent que permetés la seva total governança. En aquesta direcció, caldrà dotar de les eines i recursos necessaris als tècnics de l’Ajuntament per a poder realitzar la regulació que el servei requereix. Ara mateix desconeixem la realitat a Mollet (desitgem en properes sessions de la Comissió conèixer-les), però en molts Ajuntaments una persona tota sola ha de fer el seguiment i control de serveis tan complexos com aigua, residus, enllumenat, manteniment jardins, etc.

Finalment, tal com recollien les conclusions del nostre informe del Servei Públic d’Aigua de Novembre 2.018, seria bàsic tenir ben definit el Reglament del Servei d’Aigua i el Pla Director d’Inversions si es vol repensar el Plec de Condicions o prorrogar el servei. Abans de qualsevol pròrroga, obrir un concurs o revertir la gestió caldria fer una Simulació de Liquidació de l’actual concessió signada per ambdues parts per verificar que SOREA reconeix, tal com diu l’Ajuntament, que tota la xarxa i les infraestructures són propietat municipal.

Article anterior

Cumbre Social por el Clima 7D. Taller de Agua y Emergencia Climática

Següent article

[Notícia] Consulta ciudadana en Osorno: resultados por concesión de Essal serán enviados al presidente