Sin categoría

[Comunicat] Sense més excuses: Cal la intervenció immediata del servei públic d’aigua en alta d’Aigües Ter – Llobregat (ATL)

Sense més excuses: Cal la intervencio immediata 

del servei públic d’aigua en alta d’Aigües Ter – Llobregat (ATL)

ATL1

El Tribunal Suprem de Justicia confirma l’anul·lació

de la gestió d’abastament d’ATL a Acciona

Instem a totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya a signar

el Pacte per la gestió pública d’Aigües Ter-LLobregat

Davant la sentència del Tribunal Suprem de Justícia que confirma l’anul·lació de la gestió d’abastament d’aigua en alta d’Aigüest Ter – Llobregat que fins ara realitzava en precari ACCIONA instem a la Generalitat de Catalunya a la intervenció immediata del servei.

La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa aprovà la prestació indirecta del servei d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat. Aquesta prestació indirecta es materialitzaria a través de la licitació i adjudicació de contractes de gestió de serveis públics. Juntament amb l’anterior, aquesta llei aprovà la dissolució de l’Ens d’Abastament d’Aigua creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abastament d’aigua a l’àrea de Barcelona. També va adaptar les demés previsions a una situació de gestió indirecta dels béns i instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya que integren la xarxa Ter-Llobregat.

La Generalitat de Catalunya procedí a la licitació i adjudicació d’un contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa Ter-Llobregat. El contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat adjudicat a una entitat privada fou anul·lat per resolució de l’aleshores Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC). La dispositiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de juny de 2015 considera que tot el procés d’adjudicació del contracte d’adjudicació d’ATLL és «nul» perquè es vulneren els principis de publicitat, concurrència i igualtat. Per tant ACCIONA des s’un inici desenvolupa la gestió en precari I sense cap dret concessional en vigor.

A tal efecte I pels següents motius instem a totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya al més aviat possible formar govern I signar el Pacte per la recuperació de la gestió pública d’Aigües Ter – Llobregat

1. L’aigua és un bé comú estratègic

L’aigua és un bé comú, imprescindible per satisfer les necessitats dels ciutadans, per mantenir en bon estat els ecosistemes i també pel desenvolupament econòmic de la nostra societat. El servei d’abastament d’aigua en alta mitjançant la xarxa d’abastament Ter-Llobregat constitueix un servei d’interès i competència de la Generalitat de Catalunya, i respon a un interès públic primordial com és garantir l’abastament d’aigua del Sistema Ter-Llobregat. Es tracta d’un àmbit absolutament estratègic per al desenvolupament del país, que obliga que tota l’Administració, des del punt de vista de la regulació, però també de la gestió, sigui d’àmbit públic.

2. Recuperar els elevats estàndards de qualitat de la gestió pública

L’Ens d’Abastament d’Aigua havia assolit uns elevats estàndards de qualitat en la prestació del servei d’abastament d’aigua en alta mitjançant la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, que garantia de manera òptima els objectius d’interès general perseguits per la legislació en matèria d’aigües de Catalunya pel que fa a l’abastament d’aigua a través de la xarxa Ter-Llobregat. L’any 2010 fins i tot Kofi Annan, secretari general de les Nacions Unides, va lliurar als representants d’ATLL el segon premi com a millor empresa pública d’aigua del món.

3. La gestió pública és essencial davant del canvi climàtic

Segons la majoria d’estudis, Catalunya tindrà en el futur un règim hídric més irregular, un clima més càlid i, per tant, més possibilitats de sequera. L’aigua és el bé més vulnerable als impactes climàtics futurs a Catalunya que de cap manera pot deixar-se en mans del mercat; la diagnosi apunta clarament a la disminució de la disponibilitat d’aigua, a una reducció dels cabals dels rius, de la recàrrega subterrània, i a una severitat dels períodes secs. Per tant, davant d’aquest escenari, aquest recurs que tots considerem bàsic i fonamental i primordial per al desenvolupament del país segueix sent, encara més, un recurs estratègic. Si repassem la Directiva marc de l’aigua, també advoca perquè la gestió integral estigui gestionada des de les administracions públiques.

4. Major participació ciutadana per una millor governança del servei

La participació ciutadana ha esdevingut un element clau per la governança dels serveis públics. La participació ciutadana en com es gestionen els serveis és necessària per augmentar la confiança de la ciutadania en el bon govern dels serveis, millorar la fiscalització per reduir la corrupció i implicar els diferents actors vinculats amb el servei.

Per a fer efectiva la recuperació de la gestió pública d’ATLL hem demanat a totes les forces polítiques a comprometre’s a:

 Davant la sentència del Tribunal Suprem de Justícia que confirma l’anul·lació de la gestió d’abastament d’aigua en alta d’Aigüest Ter – Llobregat que fins ara realitzava en precari ACCIONA instar a la Generalitat de Catalunya a la intervenció immediata del servei.

 Constituir una comissió de treball constituïda pels grups polítics del Parlament de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, la CONFAVC i Aigua és vida per fer seguiment del procés de recuperació.

Per tots aquests motius, els signants d’aquest acord, en representació dels seus grups parlamentaris, apostin de forma immediata per la recuperació de la gestió pública d’ATLL.

Article anterior

La @RedAguaPública i @AEOPAS apoyan la remunicipalización de Arteixo (A Coruña) rechazan las amenazas de Aqualia

Següent article

#26389firmes per una gestió de l’Aigua Pública i Democràtica

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *