Sin categoría

Comunicat – Sentència de mort pel Delta de l’Ebre

El nou Pla Hidrològic de l’Ebre aprovat per la CHE incompleix els cabals ambientals i la Directiva Marc de l’Aigua. Ecologistes en Acció de Catalunya el considera un despropòsit i un clar retorn a la vella política de gestió de l’aigua, de satisfacció de les demandes sense límits 

 [cast debajo]

Ecologistes en Acció de Catalunya juntament amb les 47 organitzacions i col·lectius de defensa de l’aigua presents en la conca de l’Ebre que conformen la xarxa Cuenca Azul  va presentar al.legacions a l’esborrany de Pla que finalment s’ha aprovat sense rectificacions pel Consell de l’Aigua de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), amb el vot contrari de l’organització ecologista, el passat 4 de juliol.

Al maig del 2010, Ecologistes en Acció va presentar  una denúncia davant la Comissió Europea contra el Govern Espanyol per l’incompliment reiterat de la Directiva Marc d’Aigües  que al novembre del 2012 va rebre ja una sentència condemnatòria del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Al descrèdit que ja pesa sobre l’estat espanyol es soma ara l’aprovació d’un Pla de gestió per l’Ebre que no garanteix el bon estat de les masses d’aigua ni els cabals ambientals com estableixen les directives europees. Tot lo contrari, en lloc de diagnosticar els problemes i plantejar mesures que facin front a la sobreexplotació, la contaminació i els reptes del canvi climàtic, aquest pla inclou un llistat de concessions d’ús i obres hidràuliques que no faran més que incrementar la vulnerabilitat dels ecosistemes i de les persones. Es plantegen 450.000 hectàrees de nous regadius, que es sumen als 950.000 ja existents , que no deixaran cabals suficients en el tram final de l’Ebre, agreujant el deteriorament que actualment afecta al Delta de l’Ebre, que podria desaparèixer, amenaçant la biodiversitat, economia, la cultura i el propi manteniment de les poblacions del territori.

Per l’organització ecologista aquesta decisió mostra com s’està gestant una política de repartiment de l’aigua que clarament re-edita el Pla Hidrològic Nacional del 2000, de fer prevaldre els interessos d’uns pocs per obtenir beneficis a curt termini a costa de l’interès comú i del futur del territori.

Ecologistes en Acció de Catalunya va anar a Brussel.les del 14 al 16 de maig juntament amb la Plataforma en Defensa de l’Ebre per mantenir informats de la situació de l’Ebre als europarlamentaris i a la Comissió Europea. La setmana vinent, el 9 de juliol a las 09.45 del matí, el Comitè de Peticions del Parlament Europeu debatrà el cas presentat per les dues organitzacions amb l’objectiu d’aconseguir el suport dels grups parlamentàries per què la Comissió Europea intervingui en el Pla Hidrològic de l’Ebre abans de que sigui massa tard i que es perdi un dels llocs amb més biodiversitat al món , el Delta de l’Ebre (reserva de la Biosfera). A seguir hi haurà una roda de premsa a la que assistiran diferents eurodiputats que ja s’han declarat favorables a la petició per considerar-la plenament legítima. Les organitzacions confien que la Comissió Europea no deixarà d’avaluar críticament aquest pla i que intervindrà per impulsar una rectificació de la nefasta política de l’aigua promocionada per l’actual govern.

[cast]

Sentencia de muerte para el Delta del Ebro

El nuevo Plan Hidrológico del Ebro aprobado por CHE incumple los caudales ambientales y la Directiva Marc del agua. Ecologistas en Acción de Cataluña lo considera un despropósito y un claro regreso a la vieja política de gestión del agua, de satisfacción de las demandas sin límites . 

Ecologistas en Acción de Cataluña junto con las 47 organizaciones y colectivos de defensa del agua presentes en la cuenca del Ebro que conforman la red  Cuenca Azul  presentó alegaciones al borrador del  Plan que finalmente se ha aprobado sin rectificaciones por el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro, con el voto contrario de la organización ecologista, el pasado 4 de julio.

En mayo del 2010, Ecologistas en Acción presentó  una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno Español por el incumplimiento reiterado de la Directiva Marc de Aguas que en noviembre del 2012 recibió ya una  sentència condemnatòria del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Al descrédito que ya pesa sobre el estado español se suma ahora la aprobación de un Plan de gestión para el  Ebro que no garantiza el buen estado de las masas de agua ni los caudales ambientales como establecen las directivas europeas. Todo lo contrario, en lugar de diagnosticar los problemas y plantear medidas que hagan frente a la sobreexplotación, la contaminación y los retos del cambio climático, este plan incluye un listado de concesiones de uso y obras hidráulicas que no harán más que incrementar la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las personas. Se plantean 450.000 hectáreas de nuevos regadíos, que se suman a los 950.000 ya existentes , que no dejarán caudales suficientes en el tramo final del Ebro, agravando el deterioro que actualmente afecta al Delta del Ebro, que podría desaparecer, amenazando la biodiversidad, economía, la cultura y con ello, el propio mantenimiento de las poblaciones del territorio.

Para la organización ecologista esta decisión muestra como se está gestando una política de repartición del agua que claramente re-edita el Plan Hidrológico Nacional del 2000, de hacer prevalecer los intereses de unos pocos para obtener beneficios a corto plazo a expensas del interés común y del futuro del territorio.

Ecologistas en Acción de Cataluña fue a Bruselas del 14 al 16 de mayo  junto con la Plataforma en Defensa del Ebro para mantener informados de la situación del Ebro a los europarlamentarios y a la Comisión Europea. La próxima semana, el 9 de julio a las 09.45 de la mañana, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá el caso presentado por las dos organizaciones con el objetivo de conseguir el apoyo de los grupos parlamentarias para que la Comisión Europea intervenga en el Plan Hidrológico del Ebro antes de que sea demasiado tarde y se pierda uno de los lugares con más biodiversidad al mundo , el Delta del Ebro (reserva de la Biosfera). A seguir habrá una rueda de prensa a la que asistirán diferentes eurodiputados que ya se han declarado favorables a la petición por considerarla plenamente legítima. Las organizaciones confian que la Comisión Europea no dejará de evaluar críticamente este plan y que intervendrá para impulsar una rectificación de la nefasta política del agua promocionada por el actual gobierno.

Article anterior

La falta de previsió de l'impacte ecològic i econòmic hipoteca el futur del canal

Següent article

Notícia - @icveuia lleva a Bruselas la privatización de Aigües Ter-Llobregat

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *