Sin categoría

Convocatòria – Imminent privatització d’ATLL

Imminent privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL)


  • Amb 224 treballadors/es, una xarxa de 700 km, 167 dipòsits de capçalera, i 12 estacions de bombament, ATLL té un rendiment del 95.14% i abasteix a més de 4.9 milions d’habitants.
  • ATLL disposa d’un patrimoni immobilitzat de 1.800 M€, infraestructures pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania a través dels seus impostos, ja sigui a través d’inversió pública de la Generalitat, de la Unió Europea o d’ajuntaments locals.
  • Tot i tenir les inversions realitzades, la Generalitat vol cedir ara la gestió d’ATLL al sector privat, externalitzant-la per 700M€ i concedint l’amortització al sector privat. Grups comercials com AGBAR o COMSA s’hi han mostrat interessats.
  • Per fer la concessió més atractiva la Generalitat valora allargar la concessió a 50 anys (en comptes de 25) i permetre que el gestor fixi la tarifa.

 

Dia: Dilluns, 19 de desembre
Hora: 18.00h
Lloc: Favb
(c/ Obradors, número 6-10, Barcelona)

Amb: Pedro Arrojo, doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Saragossa amb una llarga trajectòria d’investigació en Economia de l’Aigua i ex-president de la FNCA; Albert Recio, doctor en Economia, professor titular del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i històric membre de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona; i un membre de la Plataforma Aigua Es Vida.

 

Barcelona, 16 de desembre. L’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), la qual abasteix a més de 4,9 milions d’habitants i subministra anualment un volum de 229 Hm3 d’aigua, està en perill de privatització ja que des de l’entrada del nou govern es busca la seva externalització.

Les funcions i responsabilitats d’ATLL, segons el decret 3/2003, són la producció i el subministrament d’aigua potable per a l’abastament de poblacions mitjançant la seva xarxa de distribució. Aquest decret reconeix que “és un servei públic d’interès de la Generalitat i, per tant, de la seva competència, que comprèn: a) La regulació dels recursos hídrics i l’adopció de determinacions per a la millor explotació en quantitat i qualitat. b) La planificació, la redacció dels projectes, l’execució de les obres, la gestió i l’explotació de les instal•lacions.” Alhora que també li correspon “modificar, adaptar, reajustar i ampliar la quantitat dels recursos en origen, la duració temporal i la regulació estacional de les concessions a les poblacions dins de l’àmbit territorial de prestació del servei, establint, per a les ampliacions i les noves concessions, les condicions econòmiques que siguin necessàries”. ATLL té una xarxa de 700 km, 167 dipòsits de capçalera, i 12 estacions de bombament. La gestió d’aquestes infraestructures i de les funcions abans esmentades, es duen a terme mitjançant 224 treballadors/es. La xarxa d’ATLL té un rendiment del 95.14%.


Per a més informació segueix llegint el següent article

 Un cop finalitzi l’acte es penjaran tots els materials a http://economiaverdefuturonegro1.wordpress.com/

Per a més informació:

Article anterior

La societat civil s'organitza per fer front a la fragmentació i privatització del cicle integral de l'aigua

Següent article

Roda de Premsa - Aigua és Vida denuncia els moviments proprivatitzadors en política hidràulica

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *