Sin categoría

La RED AGUA PÚBLICA i AIGUA ÉS VIDA davant la Llei de Pressupostos de 2017

CATALÀ

La RED AGUA PÚBLICA i AIGUA ÉS VIDA davant la Llei de Pressupostos de 2017

La seva Disposició Addicional 27a és un atemptat

a les remunicipalitzacions i els drets del treballadors


Els governs del Partit Popular de Mariano Rajoy s’han posicionat sistemàticament en contra dels interessos municipals, menystenint les seves competències i afavorint la privatització dels serveis públics que, per llei, han de gestionar. Això va quedar plenament clar quan varen aprovar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i, en la pressent legislatura, quan es personen judicialment a través del Ministerio de Hacienda per entorpir la recuperació de la remunicipalització de la gestió dels serveis públics. Com en el cas de Valladolid, on intenten paralitzar la remunicipalitació del cicle integral de l’aigua per part de l’ajuntament d’aquesta ciutat afavorint descaradament els interessos de l’empresa AGBAR depenent de la multinacional francesa SUEZ.

Els fets exposats anteriorment no són aïllats, sinó que s’incardinen en una estratègia clara del govern central del Partit Popular d’afavorir els interessos de les grans corporacions que especulen amb el Dret Humà a l’aigua, amb la promoció de la seva privatització i l’obstaculització dels processos de remunicipalització que a hores d’ara s’impulsen en diversos territoris de l’estat espanyol. Intenten, en definitiva, evitar que es multipliquin els processos de remunicipalització que s’estenen de forma generalitzada per nombroses ciutats europees com París, Montpelier, Grenoble, Bordeus, Berlín, Stuttgart, Gènova o Budapest. A Catalunya, diverses importants ciutats com Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, etc. ja han aprovat amb majories plenàries obrir els procesos de remunicipalització. Així mateix, la ciutat de Terrassa es troba en un procés de remunicipalització molt més avançat.

El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 que ha presentat el govern del Partit Popular s’inscriu en aquesta estratègia, atès que la seva Disposició addicional vigèsim sèptima introdueix un veritable cavall de Troia que atempta contra l’autonomia municipal en impedir la incorporació com empleats públics als treballadors de les empreses privatitzades. D’aquesta forma serà pràcticament impossible que es materialitzin processos de remunicipalització de certa magnitud, amb un volum de treballadors considerable. Aquesta disposició atempta, a més, contra els drets laborals dels treballadors i restringeix dràsticament la democràcia perquè els ciutadans o els seus representants electes no podran optar per models de gestió públics una vegada hagin estat privatitzats, comdemnant-los a patir l’oligopoli de les tres multinacionals que negocien amb el Dret Humà a l’aigua i al sanejament.

La Red Agua Pública fa una crida a totes les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i la Plataforma Aigua és Vida, en especial a totes les catalanes, a rebutjar la Disposició addicional vigèsim sèptima del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017.

www.aiguaesvida.org

@aiguaesvida

CASTELLÀ

LA RED AGUA PÚBLICA Y AIGUA ÉS VIDA ANTE LA LEY DE PRESUPUESTOS DE 2017

Los gobiernos del Partido Popular de Mariano Rajoy se han posicionado sistemáticamente en contra de los intereses municipales, menoscabando sus competencias y favoreciendo la privatización de los servicios públicos que, por ley, tienen que gestionar. Esto quedó palmariamente claro cuando aprobaron la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y, en la presente legislatura, cuando se personan judicialmente a través del Ministerio de Hacienda para entorpecer la recuperación de la gestión de los servicios públicos, como en el caso de Valladolid en el que intentan paralizar la remunicipalización del ciclo integral del agua por parte del ayuntamiento de esta ciudad, favoreciendo descaradamente los intereses de la empresa Aguas de Barcelona (AGBAR), dependiente de la multinacional francesa Suez.

Los hechos anteriores no son aislados, sino que se incardinan en una estrategia clara del gobierno central del Partido Popular de favorecer los intereses de las grandes corporaciones que especulan con el derecho humano al agua, promoviendo la privatización de los mismos y obstaculizando los procesos de remunicipalización que se están impulsando en diferentes territorios del estado español. Intentan, en definitiva, evitar que se multipliquen los procesos de remunicipalización que se están generalizando en numerosas ciudades europeas como Paris, Montpellier, Grenoble, Burdeos, Berlín, Stuttgart, Génova o Budapest.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que ha presentado el gobierno del Partido Popular se inscribe en esta estrategia, toda vez que su Disposición adicional vigésima séptima introduce un verdadero caballo de Troya que atenta contra la autonomía municipal al impedir la incorporación como empleados públicos a los trabajadores de las empresas privatizadas. De esta forma será prácticamente imposible que se materialicen procesos de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores considerable. Esta Disposición atenta, además, contra los derechos laborales de los trabajadores y restringe drásticamente la democracia en tanto que los ciudadanos o sus representantes electos no podrán optar por modelos de gestión públicos una vez hayan sido privatizados, quedando condenados a sufrir el oligopolio de las tres multinacionales que hacen negocio con el Derecho Humano al agua y el saneamiento.

La Red Agua Pública llama a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados a rechazar la Disposición adicional vigésima séptima del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Más información:

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

https://redaguapublica.wordpress.com

@redaguapublica

Article anterior

Reunió al Congreso Diputados perquè arribin sediments al Delta de l'Ebre

Següent article

Nou Moviment Socioambiental local de l'Aigua: La @TaulAiguaMollet es presenta el proper 17M

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *