Sin categoría

MÉS DE DOS MILIONS DE SIGNATURES PEL DRET HUMÀ A l’AIGUA

Imatge[CAT-CAST]
10 de setembre de 2013

Ecologistes en Acció participa en el lliurament d’una Iniciativa Ciutadana que reclama garanties d’aigua i sanejament per a tota la població europea

Més dos milions de persones de tota Europa han donant suport a la proposta de la Iniciativa Ciutadana Europea (HISSI) sobre el dret humà a l’aigua. L’objectiu és que la Unió Europea aprovi una normativa que garanteixi aigua i sanejament per a tota la població. La iniciativa, que arriba en un moment de privatització de serveis, ha estat presentada aquest matí de manera simultània a diverses capitals. Ecologistes en Acció ha participat al costat d’altres grups i sindicats en la presentació davant la Junta Electoral Central de les 65.450 signatures recollides en l’Estat espanyol.

S’ha superat amb escreix el nombre de suports necessaris per treure endavant la HISSI, una eina de consulta creada en 2012 amb l’objectiu que una proposta ciutadana pugui presentar-se davant la Comissió i el Parlament Europeu per elaborar o modificar una llei. Aquesta elevada participació ha reflectit que la població europea demanda ser consultada en un aspecte tan crucial per a la vida com és la gestió de l’aigua.

La HISSI posa de manifest la necessitat de gestionar l’aigua amb criteris d’universalitat i equitat per assegurar el seu accés a nivell global. En aquest sentit, el seu objectiu és que la UE aprovi una normativa que garanteixi els serveis d’aigua i sanejament per a tota la població a Europa. Però a més té com a objectiu que els serveis de l’aigua no es liberalitzin, rebutja que s’inclogui en els tractats comercials el proveïment i sanejament de l’aigua. Demana també que es traslladi a totes les polítiques de l’aigua i afins de la UE el principi que l’aigua no és un ben comercial, aspecte recollit en la Directiva marc de l’aigua, i que es promogui la col·laboració públic-pública.

La Federació Europea de Sindicats de Serveis Públics va ser qui va impulsar la HISSI de l’aigua i va obrir aquesta eina a la participació d’un elevat nombre de col·lectius i xarxes europeus com el Moviment Europeu de l’Aigua. En l’Estat espanyol, la Xarxa Aigua Pública i laPlataforma Aigua és Vida, xarxes de les quals és membre Ecologistes en Acció, va ser molt activa recollint signatures i promovent la gestió pública de l’aigua.

El fort suport social a la iniciativa ha generat ja respostes en les instàncies europees. El passat mes d’agost el comissari de Mercat Interior i Serveis, Michel Barnier, va declarar que la gestió de l’aigua no formarà part de la directiva europea sobre concessions, una norma per regular la privatització a través de contractes de les Administracions amb empreses sobre serveis.

Ecologistes en Acció exigeix en aquest lliurament de signatures que la Comissió i el Parlament Europeu escoltin la veu tantes dones i homes d’Europa i que aprovin la normativa necessària per garantir que totes les persones de la UE puguin accedir a un bon servei públic de proveïment i sanejament de l’aigua.

Veure Iniciativa Ciutadana Europea 

[CAST]

MÁS DE DOS MILLONES DE FIRMAS POR EL DERECHO HUMANO AL AGUA
Ecologistas en Acción participa en la entrega de una Iniciativa Ciudadana que reclama garantías de agua y saneamiento para toda la población europea

Más dos millones de personas de toda Europa han apoyado la propuesta de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre el derecho humano al agua. El objetivo es que la Unión Europea apruebe una normativa que garantice agua y saneamiento para toda la población. La iniciativa, que llega en un momento de privatización de servicios, ha sido presentada esta mañana de manera simultánea en varias capitales. Ecologistas en Acción ha particiapdo junto a otros grupos y sindicatos en la presentación ante la Junta Electoral Central de las 65.450 firmas recogidas en el Estado español.

Se ha superado con creces el número de apoyos necesarios para sacar adelante la ICE, una herramienta de consulta creada en 2012 con el objetivo de que una propuesta ciudadana pueda presentarse ante la Comisión y el Parlamento Europeo para para crear o modificar una ley. Esta elevada participación ha reflejado que la población europea demanda ser consultada en un aspecto tan crucial para la vida como es la gestión del agua.

La ICE pone de manifiesto la necesidad de gestionar el agua con criterios de universalidad y equidad para asegurar su acceso a nivel global. En este sentido, su objetivo es que la UE apruebe una normativa que garantice los servicios de agua y saneamiento para toda la población en Europa. Pero además tiene como objetivo que los servicios del agua no se liberalicen, rechaza que se incluya en los tratados comerciales el abastecimiento y saneamiento del agua. Pide también que se traslade a todas las políticas del agua y afines de la UE el principio de que el agua no es un bien comercial, aspecto recogido en la Directiva marco del agua, y que se promueva la colaboración público-pública.

La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos fue quién impulsó la ICE del agua y abrió esta herramienta a la participación de un elevado número de colectivos y redes europeos como el Movimiento Europeo del Agua. En el Estado español, la Red Agua Pública y la Plataforma Aigua és Vida, redes de las que es miembro Ecologistas en Acción, fue muy activa recogiendo firmas y promoviendo la gestión pública del agua. 

El fuerte respaldo social a la iniciativa ha generado ya respuestas en las instancias europeas. El pasado mes de agosto el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, declaró que la gestión del agua no formará parte de la directiva europea sobre concesiones, una norma para regular la privatización a través de contratos de las Administraciones con empresas sobre servicios.

Ecologistas en Acción exige en esta entrega de firmas que la Comisión y el Parlamento Europeo escuchen la voz tantas mujeres y hombres de Europa y que aprueben la normativa necesaria para garantizar que todas las personas de la UE puedan acceder a un buen servicio de abastecimiento y saneamiento del agua.

Ver Iniciativa Ciudadana Europea

Article anterior

Carta oberta d’Aigua és Vida al President, al Govern i al Parlament de Catalunya

Següent article

Notícia - Reus prevé reducir la tarifa del agua en 2014 manteniendo la gestión municipal

1 Comentari

  1. Sudaka Topo
    11 setembre, 2013 en 1:01 pm

    Reblogueó esto en Associació Salut i Agroecologia (ASiA)y comentado:
    Add your thoughts here… (optional)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *