17 des. 2014

CCOO de Catalunya considera que la revisió de l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) ha de preveure, també, el retorn a ser empresa pública

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha anunciat la convocatòria de la mesa de contractació de la Generalitat de Catalunya en relació amb la gestió de la xarxa d’abastament del sistema Ter-Llobregat. Una resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya i sentències del Tribunal Superior de Justícia de

0