26 març 2015

Jakarta remunicipalitza el servei d’aigua

Després d’una llarga pugna judicial i 17 anys de gestió privada molt polèmica, la Cort Central de Jakarta ha decidit excloure de la gestió del servei les dues empreses privades que fins a la data hi operaven: The privatization of Jakarta’s water, which has spanned 17 years, has come to

0