15 gen. 2015

ADMINISTRACIÓ FISCALITZACIÓ La Sindicatura veu anomalies en contractes de l’empresa pública per al Segarra-Garrigues

Creu que superen l’import a partir del qual s’haurien d’haver licitat i veu indicis de contractacions “fraccionades”. En un informe de fiscalització de l’empresa pública Regsega del 2010 i el 2011 La Sindicatura de Comptes qüestiona contractes de l’empresa pública de la Generalitat Regsega, dedicada a desenvolupar la xarxa secundària

0