02 nov. 2015

Comunicat de la Xarxa Valenciana per l’aigua pública a les administracions públiques

PER UNA GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA El proveïment d’aigua potable i el sanejament son serveis públics bàsics per al ciutadà i un dret humà fonamental que s’ha de gestionar amb estricte control de l’Administració en un marc de rendició de comptes, transparència informativa i participació pública, garantint l’accés universal i

0