Sin categoría

AGBAR dificulta l’accés a la informació. El model Mixt: El pitjor dels models.

AGBAR dificulta l’accés a la informació

qüestionant el bon treball de l’Agència de Transparència de l’AMB

Enginyeria sense Fronteres, Ecologistes en Acció i Aigua és Vida

presenten al·legacions a la reclamació presentada per AGBAR

El model Mixt: El pitjor dels models.

Agbar pretén opacitat de l’AMB

per a fer-la còmplice de les seves irregularitats

El 15 de juny de 2018 Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistes en Acció i Aigua és Vida vàrem presentar una sol·licitud d’informació i documentació ambiental a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquesta sol·licitud s’empara en el nostre dret d’accés a la informació ambiental reconegut pel Conveni d’Aarhus i la Llei Estatal 27/2006, i també sota el paraigües de l’article 2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG). Segons aquesta última, la informació pública és aquella elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjecte obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei.

Agbar – Suez presenta una reclamació davant la GAIP

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A (ABEMGCIA), controlada per Agbar- Suez, ha presentat una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). La reclamació és en oposició a als dret d’accés a la informació formulats que Enginyeria sense Fronteres, Ecologistes en Acció i Aigua és Vida en la sol·licitud del 15 de juny de 2018 davant l’agència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana i l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ens va aportar en els terminis que la llei determina. Estem davant d’un nou intent de qüestionament de les normes i institucions creades per l’administració pública, en aquest cas facilitar l’accés a la informació i els drets més bàsics de la ciutadania.

Concretament Aigües de Barcelona s’oposa a que se’ns faciliti informació publicada a la seva pàgina web, disponible en l’apartat d’estructura organitzativa i informació comptable, i els historials de despeses de publicitat de l’empresa ABEMGCIA, on hi figuren uns costos de més d’1 milió i mig anual de despeses en publicitat desde 2014 fins 2018. També a tota la informació relativa a condonacions de deute, factures ajornades i famílies que s’acullen a la Tarifa Social i al Fons de Solidaritat.

Les nostres al·legacions en contra l’intent d’AGBAR a impedir l’accés a la informació

Ara, després de molts mesos, Abemgcia creu que pot ocultar la seva estructura directiva, retribucions i historials de despeses de publicitat, així com tota la informació relativa a les condonacions de deute, factures ajornades i famílies que s’acullen a la Tarifa Social i al Fons de Solidaritat. Aquesta informació no només és d’obligat lliurament a l’administració responsable – és a dir, a l’AMB – sinó també es convida a què sigui pública al portal de transparència. Deixant de banda que la reclamació interposada per (Abegmcia) es troba fora de termini, al presentar-se sis mesos després d’haver estar coneixedors, la empresa Mixta Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l’Aigua, S.A és un subjecte obligat a informar a l’Administració de les activitats directament relacionades amb la gestió de l’aigua. Així doncs, ens trobem davant d’una persona jurídica (Abemgcia) vinculada directament amb l’administració pública ja que presta un servei públic sota el control del titular del servei de gestió d’aigua, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i també és un ens jurídic participat en el 15% per aquesta. Volem deixar clar que el rol que ha de tenir Abemgcia NO és el de un prestador íntegrament privat d’un servei públic, sinó el d’una persona jurídica de naturalesa mixta que presta un servei públic sota el paraigües o control d’una Administració responsable. Aquesta situació no fa més que demostrar com el model mixt accentua la opacitat en la gestió de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i encobreix pràctiques irregulars de multinacionals com AGBAR.

Abemgcia té el deure legal d’informar a l’Administració responsable – en aquest cas AMB – de les activitats directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics (…) i de les activitats que restin dins la supervisió i el control de l’Administració en el cas de serveis d’interès general o universal. També han d’informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius (art. 3.2 LTAIPBG). Contràriament al que Abemgcia al·lega, la informació sol·licitada no afecta a informació protegida pel secret comercial, professional ni al dret de propietat intel·lectual ni industrial de la empresa. L’informe emès per l’AMB queda plenament demostrat que l’Administració responsable NO ha prescindit total i absolutament del procediment legalment establert sinó tot el contrari, des de l’inici de la sol·licitud tant l’AMB mitjançant l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, com l’Agència de Transparència, fan trasllat de la informació sol·licitada, tot informant d’aquest requeriment a Abemcia.

Des d’Aigua és Vida denunciem que AGBAR construeixi ficticis Consells Assessors de Transparència, Participació i Acció Social, mentre intenta impedir la transparència i la participació a través de recursos contenciosos, querelles i reclamacions. Amb tot això, perjudica l’esforç i bon treball de l’administració metropolitana i catalana per millorar en transparència, participació i acció social, alhora que segueix oposant resistència als instruments democràtics a l’abast de l’administració i la ciutadania.

Article anterior

Enorme satisfacció i agraïment. En només 15 dies 77 entitats adherides i "Premi Ciutat de Barcelona"

Següent article

[22Febrer] Assemblea Oberta per l’Aigua Pública i Democràtica. Vine i participa!

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *