Sin categoría

Notícia – El preu de l’aigua ha pujat un 41,5% en els últims cinc anys a la província de Girona

Font: Diari de Girona

L’increment de cost del servei ha estat superior en els anys de crisi econòmica que abans de l’inici del període de recessió

El consum domèstic d’aigua a les llars gironines ha registrat un important augment de cost des del 2008 i fins al 2012, coincidint de ple amb el període de crisi econòmica. Lascens ha suposat una pujada, de mitjana, de 5,35 euros mensuals per als habitatges de la demarca ció de Girona que gasten 12 metres cúbics al mes, i en els propers mesos es preveuen afegir nous increments a la factura total de l’aigua

El preu de l’aigua ha augmentat un 41,5% en els últims cinc anys a la província de Girona. Per cada metre cúbic els gironins pagaven 1,073 euros l’any 2008, mentre que el 2012 abonaven 1,518 euros, considerant que el consum mitjà a les llars és de 12 metres cúbics d’aigua al mes. Tot i l’increment, la demarcació de Girona se situa per sota del preu mitjà domèstic de la factura de l’aigua (sumant-hi el cànon i l’IVA) que va ser d’1,893 euros l’any passat a Catalunya. Per províncies, Barcelona és on l’aigua surt més cara, a 1,989 euros per metre cúbic, a continuació Tarragona amb 1,650 euros, tot seguit Girona i finalment Lleida, on el 2012 el cost del metre cúbic d’aigua va ser de 1,364 euros.

Segons les dades recollides pels observatoris de preus de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la pujada ha estat més forta durant els anys de la crisi econòmica que abans de l’inici d’aquest període de recessió. Així, entre el 2005 i el 2008, el preu de l’aigua de consum domèstic va augmentar un 11,8% a la demarcació de Girona. En canvi, al llarg del període d’anys 2008-2012, l’increment va ser del 41,5%, sense incloure les taxes municipals en ambdós casos. Per tant, des del 2005 i fins al 2012, l’ascens total de la factura de l’aigua
(amb cànon i IVA) ha estat d’un 58,13% a les comarques de Girona, amb un consum mitjà de 12 metres cúbics mensuals.

Aquesta pujada ha suposat, en conseqüència, que hagi augmentat la despesa mensual a les llars gironines. Així, mentre el 2008 el cost de l’aigua se situava de mitjana als 12,87 euros al mes, el passat 2012 arribava als 18,22 euros mensuals: un increment de 5,35 euros en els últims cinc anys. Pel que fa al pes de la factura de l’aigua sobre la renda familiar, als habitatges de la província de Girona, el 2008 representava un 0,42% del total, encara que a l’any 2012 ascendia a un 0,52%; un augment del 23,81% durant la darrera mitja dècada.

Puja més el cànon de l’aigua
Si es desglossa el cost de l’aigua entre el subministrament en baixa i el cànon, es pot comprovar que l’increment és superior sobre la taxa. D’aquesta forma, el preu del servei d’aigua en l’àmbit domèstic va ser de 0,690 euros per metre cúbic l’any 2012 i de 0,570 el 2008 ales comarques gironines, fet que suposa una pujada del 21,05% en cinc anys. Mentre que el cost de l’aigua a la demarcació de Girona amb la suma del cànon se situava en 1,244 euros per metre cúbic el passat 2012 i, en canvi, en un euro l’any 2008, fet que significa un augment del 24,40%. Per tant, una diferència percentual, a la província gironina, de 3,35 punts entre l’ascens del preu del subministrament en baixa domèstic de l’aigua i del cost d’aquest servei amb la inclusió del cànon.

Els observatoris del preu de l’aigua a Catalunya de l’ACA també constaten que hi ha un increment més alt del cost, entre els anys 2008 i 2012, sobre aquells consums mensuals més elevats. És per això que, a la demarcació de Girona, el consum mitjà de 20 metres cúbics al mes va ser de 1,389 euros el 2008, mentre que el 2012 va pujar als 2,126 euros; un augment del 53,06% en cinc anys, sense sumarhi les taxes municipals.

Pel que fa al consum de 1 0 metres cúbics mensuals, es va situar en 1,010 euros per cada metre cúbic el 2008 i en 1,452 euros l’anypassat, el que representa un increment del 43,76% al llarg de l’última mitja dècada. La pujada més moderada de la factura de l’aigua a les comarques gironines es troba en el tram mínim de consum mitjà, de sis metres cúbics al mes, que va ser de 1,257 euros el 2008ide 1,742 euros el2012. Per tant, un augment del 38,58% en els últims cinc anys.

La factura de l’aigua, que ha notificat un important increment en aquests últims cinc anys a les comarques gironines, en plena crisi econòmica, es preveu que continuï en la línia ascendent els propers mesos.

La privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat, actualment en mans d’Acciona, suposa una nova pujada del consum de l’aigua, ja que aquesta societat va oferir una tarifa mitjana de l’aigua de 0,7088 euros per metre cúbic, a assolir en dos anys, quan en aquests moments el preu es troba en 0,64 euros. Per tant, aquesta concessió provoca un encariment del rebut de l’aigua en un
10,7% per al conjunt de la província de Girona.

Paral·lelament, el consell d’administració de l’ACA va proposar dimarts de la setmana passada un augment del 5,2% del cànon de l’aigua, corresponent a l’actualització de l’IPC acumulat des de la darrera pujada ordinària de setembre de 2011. Tot i que aquest increment del cànon no s’aplicarà fins que es reculli en els pressupostos de la Generalitat per aquest any 2013, segons es va informar des del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Així, per exemple, la darrera actualització del cànon de l’aigua en relació a l’IPC, aprovada el setembre de 2011, no es va aplicar fins el febrer, amb l’aprovació del pressupost de la Generalitat de 2012. El Govern va destacar que es tracta d’una actualització de l’IPC acumulat del cànon i no d’un increment extraordinari del preu de l’aigua, malgrat que el cost repercutirà sobre la factura de consum d’aigua dels habitatges.

Article anterior

La Generalitat retira el permís de prospecció "Ripoll" a la britànica Teredo Oils Ltd.

Següent article

Convocatòria de premsa Aigua és Vida – 22 març Dia Mundial de l'Aigua

1 Comentari

  1. […] el fet és que el preu de l’aigua ha pujat per als consumidors domèstics els últims anys -a les comarques de Girona l’augment ha estat d’un 41,5% entre el 2008 i el 2012-  tot i que hi ha veus com les dels professors Albert Martínez, Carmen Albiol i Jofre Masana que […]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *