Notícies

Aigua és Vida denuncia l’ACA al Síndic de Greuges i a Antifrau

La plataforma l’acusa d’opacitat i diu que l’Administració no es fa càrrec del dany ecològic que suposa el transvasament del Ter

La Plataforma Aigua és Vida (AeV) ha presentat un segon document d’al·legacions al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 20162021 i al seu programa de mesures. A més a més, ha presentat una nova queixa davant l’Oficina Antifrau de Catalunya i el Síndic de Greuges de Catalunya. Segons un comunicat que ha penjat la plataforma a la seva pàgina web «el Pla només garanteix els interessos privats d’aprofitaments hidroelèctrics i de comunitats de regants, i s’oblida de l’estat ecològic de les masses d’aigua».

El manifest també menciona a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dient que és la responsable de l’aplicació de la Directiva marc de l’aigua (DMA), instrument que obliga els estats membres de la Unió Europea a vetllar pel bon estat ecològic de les masses d’aigua. Segons
l’ACA, l’objectiu d’aquest pla és que les masses d’aigua assoleixin un bon estat ecològic, però les entitats ecologistes que integren Aigua és Vida opinen el contrari. Atesa l’extensió de la nova normativa, es van presentar a finals de juliol un primer document d’al·legacions, que ara es complementen amb un segon bloc d’al·legacions i que aborden diversos temes i que es mencionen en el comunicat presentat.

Les al·legacions parlen sobre l’assignació i reserva de recursos en els diferents sistemes, dels cabals transvasats del riu Ter i el Compromís pel Ter, dels criteris en l’atorgament de concessions i autoritzacions i dels criteris en l’atorgament d’autoritzacions d’obres. La plataforma Aigua és Vida també denuncia la manca de transparència i del bon govern i la gestió dels sistemes de sanejament i DSU. Així mateix, el comunicat anuncia que en les pròximes setmanes es preveu presentar un tercer document d’al·legacions.

AeV destaca que un cop analitzat el contingut d’aquest projecte de decret es detecten nombroses irregularitats per la manca d’aplicació en el desenvolupament normatiu de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern tot i ser d’obligat compliment. Així mateix, la plataforma diu que s’han detectat irregularitats en la gestió de l’aigua transvasada del Ter cap a Barcelona que incompleixen el Plec de Prescripcions tècniques de la Xarxa d’abastament en alta Ter-Llobregat, que es va atorgar a Acciona.

A més, en el comunicat expliquen que per tal de posar en evidència la manca de rigor en l’afirmació que es fa des de l’ACA que l’aigua de mar (ús de les dessaladores) és l’opció més desfavorable des del punt de vista econòmic, s’ha fet una valoració del que suposen els danys ecològics del transvasament del Ter.

Així, a partir del que estableix el Reial decret 670/1013, de 6 de setembre, que especifica la valoració de danys al domini públic hidràulic (cost unitari per resolució TES/1740, de 25 de juny de l’Agència Catalana de l’Aigua es va establir en 0,36 ¿/m3) la plataforma Aigua és Vida ha estimat en gairebé uns 60 milions d’euros anuals (el número és 59.760.000 euros) els danys que provoca el transvasament. Per tant, diuen que només si s’ignora el cost ambiental del transvasament les altres alternatives són econòmicament més desfavorables. Per tot això, el col·lectiu ha presentat una denúncia al Síndic de Greuges i una a l’Oficina Antifrau de Catalunya perquè el cas sigui estudiat.

Finalment, demanen que aquesta administració hidràulica «faci un tomb en les seves polítiques de relació amb la ciutadania, principalment amb sinceritat, transparència i eficiència amb la gestió i amb les inversions d’acord amb les línies estratègiques exposades en el nou Pla Nacional de Valors de Catalunya de la pròpia Generalitat».

Font: Diari de Girona

Article anterior

[Roda de premsa] Presentació Compromís per l'Aigua a Catalunya i suports polítics

Següent article

La Generalitat va assumir 795 milions de deute d'ATLL

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *