Sin categoría

[COMUNICAT] Per primer cop el Parlament Europeu ha debatut sobre la creació de l’Empresa Mixta controlada per AGBAR

 

En la sessió de desembre de 2019 la Comissió de Peticions del Parlament Europeu va decidir per majoria dels seus membres incorporar a l’Ordre del Dia del 20 de febrer d’enguany la petició que Ecologistes en Acció i Enginyeria sense Fronteres varen realitzar l’any 2015. Les organitzacions considerem que l’adjudicació a dit a Agbar de la Societat d’Economia Mixta (SEM) que abasteix 23 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) incompleix el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Així mateix, considerem enormement positiu que s’hagi elevat el debat a escala europea, les organitzacions hem tingut l’oportunitat de parlar amb les diverses forces polítiques. I traslladar-los informació actualitzada del cas, cosa que ha comportat que la nostra petició no s’hagi tancat definitivament després de la injusta sentència del Tribunal Suprem (TS).

Hem tramès a la Comissió de Peticions que la sentència del TSJC de Març de 2016 va anul·lar la SEM per haver estat adjudicada directament a AGBAR vulnerant els principis de lliure concurrència i transparència del Tractat de la Unió Europea (TUE), Tractat Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i el Dret de la UE sobre contractació pública. Si bé, la Sentència del Tribunal Suprem de novembre de 2019 va declarar ajustada a dret la SEM en base a la excepció d’exclusiva, no va justificar la lliure concurrència al interpretar la concessió demanial d’Agbar del 1953, època franquista, com un servei de subministrament d’aigua fins a l’any 2047. Cal apuntar, que el volum atorgat per a captar aigua del riu el 1953 és insuficient per abastir els 23 municipis de l’AMB.

L’exposició realitzada pels seus portaveus ha destacat totes les irregularitats comeses en la creació de la SEM que abasteix d’aigua l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Adjudicació directa de la participació privada, sense licitació pública i utilitzant l’excepcionalitat d’adjudicació per invitació; situació irregular prèvia dels drets concessionats de SGAB-Agbar; indicis de participació d’SGAB-Agbar en els documents de creació de l’empresa mixta; vulneració de la lliure competència, imposicions per a la resta de municipis de l’AMB i situació monopolística; durada del contracte injustificada; valoració econòmica de la SEM i repartiment de capital en contra de l’interès general (85% privat i 15% públic) i diverses anomalies en els processos judicials.

Les organitzacions ecologistes hem demanat a la Comissió de Peticions que sol·licitin a la Comissió de Mercat Interior i protecció del Consumidor investigar el cas, amb l’objectiu d’analitzar qualsevol possibilitat d’incompliment de la legislació europea vigent i amb la finalitat de protegir els interessos dels 3,2 milions de ciutadans abastits en l’àmbit de gestió de la SEM.

Així mateix, que davant qualsevol irregularitat, la Comissió realitzi tot el que estigui de la seva mà per aixecar el cas als estaments que consideri oportuns a fi de anul·lar la creació de la SEM. Un procés que al nostre entendre ha vulnerat greument la lliure competència i la normativa antimonopoli amb l’adjudicació directe a Agbar i, a més, l’interès general al no justificar degudament la duració del contracte i per l’atorgament d’una mínima part al sector públic (un 15% de la societat). Una valoració que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va considerar que anava contra l’interès general i que per contra, el Tribunal Suprem en cap moment ha qüestionat.

La Comissió de Peticions ens ha requerit informació per tal de mantenir la petició oberta i poder continuar amb el seguiment del cas. Des de les organitzacions impulsores de la petició presentarem en breu una queixa davant la Comissió Europea per l’incompliment del TFUE, del TUE i del dret de la UE en contractació pública.

photo5942646652487708846

Accedeix al text complert de la intervenció a la comissió aquí

Article anterior

[COMUNICAT] La gent #HoTenimClar #AiguaPúblicaDemocràtica

Següent article

[Comunicat] Les irregularitats d'Agbar amb l'Aigua en l'AMB al Parlament Europeu