BARCELONA

Municipals 2023: Quines de les mesures han inclòs els partits de Barcelona en relació amb l’aigua?

Amb motiu de les eleccions municipals del maig de 2023, diferents entitats socials i ambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) hem treballat conjuntament un document amb 43 Propostes sobre l’Aigua per a l’AMB per tal que les organitzacions polítiques les incorporessin als seus programes electorals.

En un context d’emergència climàtica, on totes les projeccions indiquen un augment de les temperatures, de la freqüència dels esdeveniments extrems com sequeres i pluges torrencials i menys disponibilitat d’aigua, és urgent posar en marxa mesures d’adaptació al canvi climàtic; més encara si tenim present que estem en un escenari d’escassetat d’aigua causat principalment per una mala gestió històrica de l’aigua i no només per la falta de pluges dels últims anys.

Amb el semàfor que avui presentem fem una valoració de la inclusió de les principals propostes del document als programes dels partits polítics que es presenten a les eleccions a Barcelona. Malgrat que moltes de les 43 propostes són d’escala metropolitana, el paper dels municipis és cabdal i Barcelona juga un paper rellevant a l’AMB. És per això que hem escollit algunes propostes que, sota el nostre criteri, apliquen per a la ciutat de Barcelona i el seu rol a l’AMB.

En context de sequera i escassetat, la majoria dels partits continuen sense prioritzar mesures en l’àmbit de l’aigua

Tot i haver enviat les 43 propostes als partits polítics el passat mes de gener, hem rebut poques peticions de reunions i són pocs els partits que les han inclòs en els seus programes.

Tanmateix, valorem positivament que la majoria dels partits vulguin posar en marxa l’aprofitament de les aigües grises i pluvials. Aquesta mesura és de vital importància a ciutats densament poblades com Barcelona, on la major part del consum és domèstic i hi ha un gran marge d’estalvi als hotels, equipaments municipals, habitatges, comerços i restauració.

Ens preocupa que la majoria dels partits no vulguin abordar una de les causes principals de l’escassetat d’aigua que vivim avui dia: el creixement urbanístic i turístic desmesurat. Cal una major voluntat política per abordar aquest problema i contenir la demanda d’aigua creixent de la metròpoli.

Sense accés a la informació no es pot garantir la participació eficaç

Fa anys que els moviments en defensa de l’aigua demanem una major transparència i accés a la informació. En l’actual escenari de sequera i escassetat ens és impossible saber si Barcelona està aplicant les mesures que li exigeix l’ACA i les que contempla el mateix Pla Municipal per Sequera. La ciutadania volem saber l’evolució del consum d’aigua de la ciutat, l’aplicació de les reduccions estalbertes i la identificació dels grans consumidors.

A Barcelona i l’AMB manca un sistema robust d’indicadors públics per avaluar el Cicle Integral de l’Aigua. Des d’Aigua és Vida hem treballat una proposta i sabem que l’AMB vol crear un sistema d’indicadors que caldrà posar en marxa el proper mandat.

Un altre repte per al proper mandat i que alguns partits han donat suport explícit en el seu programa és la posada en marxa de l’Observatori Metropolità de l’Aigua. Cal traslladar la governança de l’aigua, actualment captada per interessos privats, a espais públics i comunitaris on permetre la fiscalització, participació i coproducció de política pública per part dels moviments socials, ambientals i la comunitat científica.

Cal garantir el dret a la salut i el dret a l’aigua

Un tant per cent molt elevat de les canonades de Barcelona i l’AMB son de fibrociment d’amiant. El fibrociment instal·lat té caducada la seva vida útil, suposant un greu risc per a la salut pública pel despreniment de fibres cancerígenes invisibles. Tot i això, cap de les formacions polítiques ha pres un compromís per auditar les canonades i eliminar el fibrociment d’amiant.

Si bé és cert que alguns partits parlen de garantir l’accés al dret a l’aigua, no hem trobat cap proposta concreta per implementar el mínim vital universal d’aigua que demanem, com a mínim, estudiar la seva viabilitat.

Gestió pública i democràtica

Els moviments de l’aigua demanem que al proper mandat s’estudiï la viabilitat de posar en marxa el rescat de la concessió del servei del cicle integral de l’aigua de l’empresa mixta Aigües de Barcelona. En crisi climàtica i sequera no podem permetre que els beneficis privats que guanya Agbar no es reinverteixin al servei.

Mentrestant, i de forma urgent, el Consell Metropolità ha de facilitar la gestió pública als municipis metropolitans que acaben concessió. Ripollet té aparcat el seu projecte des de 2019 i cal posar-hi remei.

Article anterior

[COMUNICAT] El Consell Comarcal del Maresme, liderat per ERC, aprovarà el dimarts vinent la privatització de l’abastament d’aigua potable a la comarca

Font: Aleix Freixas/ ACN
Següent article

Naturalistes de Girona (ANG) i l'entitat Llémena Espai Natural qüestionen els plans expansius de l'embotelladora Aigües de Sant Aniol per ser insostenibles en plena crisi climàtica